Adatkezelés

Adatkezelési tájékoztató:

Adatkezelő: Szatmáriné Vasas Eszter Klára e.v.

Székhelye: 2045 Törökbálint, Katona József u. 12.

 

E-mail cím: vasaseszter.bach@gmail.com

Telefonszám: +36709427984

Adószám: 67637498-1-33

 

Az Adatkezelő a https://www.facebook.com/VasasEszter/ facebook oldalon, illetve a www.vasaseszter.hu oldalon keresztül jelentkezők, személyes konzultáción megjelenők személyes adatait kezeli, ha ahhoz az érintett is hozzájárul (Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban Infotv.) 5. § (1) a) pontja alapján).

A kezelt személyes adatok az érintettek neve, telefonszáma, e-mail címe, lakcíme. Az Adatkezelő az adatokat az együttműködés megszűnéséig, illetve törlési kérelem benyújtásáig tartja nyilván.

Az adatkezelés, nyilvántartás a vállalkozás székhelyén, az Adatkezelő naprakész internetes védelemmel ellátott olyan számítógépén történik, melyhez csak az Adatkezelő férhet hozzá (Infotv 7. § (3) bekezdés).

Az Adatkezelő az adatokat kapcsolattartás és személyre szóló ajánlatok küldése céljából kezeli, hogy megkönnyítse az együttműködést, azokat csak az Adatkezelő ismerheti meg.

Az Adatkezelő személyre szóló ajánlatként ingyenes oktatóanyagokat és az aktuális tanfolyamokról szóló tájékoztatókat küld az érintett részére.

Az Adatkezelő az érintett kérésére a vele kapcsolatban kezelt adatokról tájékoztatást nyújt, illetve kérésére a kezelt adatokat módosítja, vagy törli (Infotv 14. §).

Az adatkezeléssel kapcsolatos kéréseket az Adatkezelő posta-, vagy e-mail címére lehet benyújtani, melyre az Adatkezelő a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb 14 napon belül válaszol.

Az Adatkezelő a kezelésében lévő adatokat egyetlen esetben adja tovább, adatfeldolgozót (Infotv. 10 §) nem vesz igénybe.

 

Access Bars® Facelift® és Body® Process tanfolyamra jelentkezés a www.accessconsciousness.com weboldalon keresztül történik. Az Access Consciousness, LLC, 406 Present Street, Stafford, TX 77477, Egyesült Államok, az (2) Access Consciousness International Limited, 6 Greenview, Riverway, South Douglas Rd., Cork T12 DCR 4, Írország, és az (3) Access Seminars Australia PTY LTD, 55 Lorikeet Drive, Peregian Beach, QLD 4573, Ausztrália, mindhárom fél együttesen, mint „Access Consciousness” vagy a „Vállalatok” adatkezelésének célja, hogy a jelentkező felvételre kerüljön a nemzetközi adatbázisba. A jelentkező az átadott adatok adatai frissítését vagy módosítását az alábbi e-mail címen kérheti: datacontroller@accessconsciousness.com. Az adatkezelés további szabályaira a weboldalon található adatkezelési tájékoztató az irányadó.

 

Az érintett kérelemben tiltakozhat (pl.: szerinte az Adatkezelő az adatait nem kezeli megfelelően, vagy módosítási, törlési kérelmének nem tett eleget) a személyes adatainak kezelése ellen. A kérelmet az Adatkezelő 15 napon belül köteles elbírálni, és az eredményről a kérelmezőt tájékoztatni. (Infotv. 21. §) Amennyiben a döntéssel a kérelmező nem ért egyet, bírósághoz fordulhat (Infotv. 22. §). A per az érintett lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható (Infotv. 22. § (3) bekezdés).

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos jogsérelem esetén bejelentéssel vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi Hatóságnál (www.naih.hu, cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., telefon: +36 (1) 391-1400, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) is (Infotv. 52. § (1) bekezdés).